meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie odborných zamestnancov škôl okresu Spišská Nová Ves

Pozývame odborných zamestnancov škôl okresu Spišská Nová Ves  na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2023 (streda) o 8:30 hod. v malej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves  na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2023 (utorok) o 8:30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie školských špeciálnych pedagógov materských, základných, stredných škôl a gymnázií okresu Spišská Nová Ves

Pozývame školských špeciálnych pedagógov materských, základných, stredných škôl a gymnázií okresu Spišská Nová Ves na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 08.11.2023 (streda) o 8:30 hod. vo veľkej Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie (školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní) základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves

Pozývame koordinátorov prevencie (školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní) základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2023 (štvrtok) o 8:30 hod. vo veľkej Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie výchovných poradcov a pedagogických zamestnancov špeciálnych a spojených škôl okresu Spišská Nová Ves

Pozývame výchovných poradcov a pedagogických zamestnancov špeciálnych a spojených škôl okresu Spišská Nová Ves na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2023 (streda) o 8:30 hod. v Centre poradenstva a prevencie, Letná 66 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie odborných zamestnancov škôl okresu Spišská Nová Ves

Pozývame odborných zamestnancov škôl okresu Spišská Nová Ves  na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 08.06.2023 (štvrtok) o 8:30 hod. v malej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves  na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 22.05.2023 (pondelok) o 8:30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie riaditeliek a riaditeľov materských škôl okresu Spišská Nová Ves

Pozývame riaditeľky a riaditeľov materských škôl okresu Spišská Nová Ves na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.4.2023 (štvrtok) o 9:00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

post-it-note
  

Aktuálny oznam

Vážení klienti, vážení spolupracovníci a vážená široká verejnosť dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 1. januára 2023 sa mení názov nášho zariadenia na „Centrum poradenstva a prevencie (skratka CPP)“.

Ide o výsledok transformácie systému poradenstva a prevencie na Slovensku, ktorého súčasťou je aj zlúčenie s doterajším Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole na J. Fabiniho ulici č. 3 Spišská Nová Ves.

CPP Spišská Nová Ves od 1.1.2023 poskytuje odbornú starostlivosť všetkým deťom vrátane detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením a detí/žiakov so zdravotným postihnutím od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Korešpondenčná adresa od 1.1.2023:

Centrum poradenstva a prevencie
Letná 66
052 01 Spišská Nová Ves

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie školských psychológov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica

Pozývame školských psychológov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 

7. novembra 2022 (pondelok) o 13:00 hod. v CPPPaP, Letná 66 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie