Základné školy Obec Ulica Kontaktný psychológ E mail Telefónne číslo
Bystrany Bystrany 13 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
ZŠ s MŠ Harichovce Levočská 53 Mgr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ s MŠ Hrabušice Hlavná 369/91 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
ZŠ 1.-4. ročník Iliašovce Iliašovce 29 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
ZŠ 1.-4. ročník Chrasť nad Hornádom Chrasť nad Hornádom 44 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
Jamník Jamník 184 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Krompachy Maurerova 14 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Krompachy SNP 47 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Krompachy Zemanská 2 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Cirkevná ZŠ Letanovce Školská 55 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
ZŠ s MŠ Markušovce Školská 16 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
ZŠ 1.-4. ročník Matejovce nad Hornádom Matejovce nad Hornádom 9 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
ZŠ s MŠ Mlynky Biele Vody 266 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
ZŠ 1.-4. ročník Odorín Odorín 65 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
ZŠ 1.-4. ročník Olcnava Lúčna 3 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
ZŠ s MŠ Poráč Poráč 125 Mgr. Lacková lackova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Rudňany Zimné 96 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
Slovinky Slovinky 71 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Smižany Komenského 3 Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Smižany Komenského 3 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany Smreková 38 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Spišská Nová Ves Hutnícka 16 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Spišská Nová Ves Hutnícka 16 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cppsnv@gmail.com 053/4297398
Spišská Nová Ves Ing. Kožucha 7 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cppsnv@gmail.com 053/4297398
Spišská Nová Ves Ing. Kožucha 7 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
Spišská Nová Ves Komenského 2 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
Spišská Nová Ves Komenského 2 Mgr. Hlatká hlatka.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Spišská Nová Ves Levočská 11 Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Spišská Nová Ves Levočská 11 Mgr. Hlatká hlatka.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Spišská Nová Ves Lipová 13 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
Spišská Nová Ves Lipová 13 Mgr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves Markušovská cesta 8 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves Markušovská cesta 8 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cppsnv@gmail.com 053/4297398
Spišská Nová Ves Nad Medzou 1 Mgr. Hlatká hlatka.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Spišská Nová Ves Nad Medzou 1 Mgr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Spišská Nová Ves Z. Nejedlého 2 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Spišská Nová Ves Z. Nejedlého 2 Mgr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ sv. Michala Spišské Tomášovce Školská 1 Mgr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy Komenského 6 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Spišské Vlachy Komenského 6 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
ZŠ 1.-4. ročník Spišské Vlachy SNP 13 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Spišský Hrušov Spišský Hrušov 264 Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ 1.-4. ročník Teplička Teplička 49 Mgr. Babejová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
ZŠ 1.-4. ročník Vítkovce Vítkovce 53 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224