Základné školy Obec Ulica Kontaktný psychológ E mail Telefónne číslo
Bystrany Bystrany 13 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
ZŠ s MŠ Harichovce Levočská 53 Mgr. Vojtas vojtas.cpppapsnv@gmail.com 053/4297398
ZŠ s MŠ Hrabušice Hlavná 369/91 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
ZŠ 1.-4. ročník Iliašovce Iliašovce 29 Mgr. Babejová babejova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ 1.-4. ročník Chrasť nad Hornádom Chrasť nad Hornádom 44 Mgr. Babejová babejova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Jamník Jamník 184 Mgr. Počubayová pocubayova.cpppapsnv@gmail.com 053/4297490
Krompachy Maurerova 14 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
Krompachy SNP 47 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
Krompachy Zemanská 2 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
Cirkevná ZŠ Letanovce Školská 55 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
ZŠ s MŠ Markušovce Školská 16 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
ZŠ s MŠ Markušovce Školská 16 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
ZŠ 1.-4. ročník Matejovce nad Hornádom Matejovce nad Hornádom 9 Mgr. Počubayová pocubayova.cpppapsnv@gmail.com 053/4297490
ZŠ s MŠ Mlynky Biele Vody 266 Mgr. Počubayová pocubayova.cpppapsnv@gmail.com 053/4297490
ZŠ 1.-4. ročník Odorín Odorín 65 Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
ZŠ 1.-4. ročník Olcnava Lúčna 3 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
ZŠ s MŠ Poráč Poráč 125 Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Rudňany Zimné 96 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Slovinky Slovinky 71 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
Smižany Komenského 3 Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Smižany Komenského 3 Mgr. Babejová babejova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany Smreková 38 Mgr. Počubayová pocubayova.cpppapsnv@gmail.com 053/4297490
Spišská Nová Ves Hutnícka 16 Mgr. Počubayová pocubayova.cpppapsnv@gmail.com 053/4297490
Spišská Nová Ves Hutnícka 16 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Spišská Nová Ves Ing. Kožucha 7 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Spišská Nová Ves Ing. Kožucha 7 Mgr. Babejová babejova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Spišská Nová Ves Komenského 2 Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
Spišská Nová Ves Komenského 2 Mgr. Rousková rouskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Spišská Nová Ves Levočská 11 Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Spišská Nová Ves Levočská 11 Mgr. Rousková rouskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Spišská Nová Ves Lipová 13 Mgr. Rousková rouskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Spišská Nová Ves Lipová 13 Mgr. Vojtas vojtas.cpppapsnv@gmail.com 053/4297398
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves Markušovská cesta 8 Mgr. Babejová babejova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves Markušovská cesta 8 Mgr. Rousková rouskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Spišská Nová Ves Nad Medzou 1 Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
Spišská Nová Ves Z. Nejedlého 2 Mgr. Počubayová pocubayova.cpppapsnv@gmail.com 053/4297490
Spišská Nová Ves Z. Nejedlého 2 Mgr. Vojtas vojtas.cpppapsnv@gmail.com 053/4297398
ZŠ sv. Michala Spišské Tomášovce Školská 1 Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy Komenského 6 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
Spišské Vlachy Komenského 6 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
ZŠ 1.-4. ročník Spišské Vlachy SNP 13 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
Spišský Hrušov Spišský Hrušov 264 Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
ZŠ 1.-4. ročník Teplička Teplička 49 Mgr. Babejová babejova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ 1.-4. ročník Vítkovce Vítkovce 53 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
Gelnica Hlavná 121 Mgr. Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
ZŠ s MŠ Helcmanovce Helcmanovce 41 Mgr. Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Jaklovce Školská 297 Mgr. Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
ZŠ elok. Tr. V Richnave Kluknava Kluknava 43 Mgr. Rousková rouskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ s MŠ Margecany Školská 20 Mgr. Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom 497 Mgr. Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
ZŠ s MŠ Nálepkovo Školská 684 Mgr. Rousková rouskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ s MŠ Nálepkovo Školská 684 Mgr. Babejová babejova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ s MŠ Prakovce Prakovce 307 Mgr. Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
ZŠ s MŠ Smolník Smolník 528 Mgr. Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Švedlár Švedlár 122 Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ s MŠ Veľký Folkmar Veľký Folkmar 328 Mgr. Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
ZŠ 1.-4. ročník Závadka Závadka 195 Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919