Základné školy Obec Ulica Kontaktný psychológ Email Telefónne číslo
Bystrany Bystrany 13 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ s MŠ Harichovce Levočská 53 Mgr. Vojtas vojtas.cppsnv@gmail.com 053/4461740
ZŠ s MŠ Hrabušice Hlavná 369/91 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ 1.-4. ročník Iliašovce Iliašovce 29 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
ZŠ 1.-4. ročník Chrasť nad Hornádom Chrasť nad Hornádom 44 PhDr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Jamník Jamník 184 PhDr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Krompachy Maurerova 14 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Krompachy SNP 47 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Krompachy Zemanská 2 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Cirkevná ZŠ Letanovce Školská 55 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ s MŠ Markušovce Školská 16 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ 1.-4. ročník Matejovce nad Hornádom Matejovce nad Hornádom 9 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
ZŠ s MŠ Mlynky Biele Vody 266 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
ZŠ 1.-4. ročník Odorín Odorín 65 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
ZŠ 1.-4. ročník Olcnava Lúčna 3 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ s MŠ Poráč Poráč 125 Mgr. Orinčáková orincakova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
Rudňany Zimné 96 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Slovinky Slovinky 71 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Smižany Komenského 3 Mgr. Orinčáková
Mgr. Rousková
orincakova.cppsnv@gmail.com
rouskova.cppsnv@gmail.com
053/4461740
053/4298919
ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany Smreková 38 Mgr. Počubayová
Mgr. Orinčáková
pocubayova.cppsnv@gmail.com
orincakova.cppsnv@gmail.com
053/4297490
053/4461740
Spišská Nová Ves Hutnícka 16 Mgr. Počubayová
Mgr. Leskovjanská, PhD.
pocubayova.cppsnv@gmail.com
leskovjanska.cppsnv@gmail.com
053/4297490
053/4297398
Spišská Nová Ves Ing. Kožucha 7 Mgr. Leskovjanská, PhD.
Mgr. Kapustová
leskovjanska.cppsnv@gmail.com
kapustova.cppsnv@gmail.com
053/4297398
053/4298919
Spišská Nová Ves Komenského 2 Mgr. Palková
Mgr. Hlatká
palkova.cppsnv@gmail.com
hlatka.cppsnv@gmail.com
053/4298918
053/4297490
Spišská Nová Ves Levočská 11 Mgr. Hlatká
Mgr. Orinčáková
hlatka.cppsnv@gmail.com
orincakova.cppsnv@gmail.com
053/4297490
053/4461740
Spišská Nová Ves Lipová 13 Mgr. Palková
Mgr. Vojtas
palkova.cppsnv@gmail.com
vojtas.cppsnv@gmail.com
053/4298918
053/4461740 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves Markušovská cesta 8 Mgr. Kapustová
Mgr. Leskovjanská, PhD.
kapustova.cppsnv@gmail.com
leskovjanska.cppsnv@gmail.com
053/4298919
053/4297398
Spišská Nová Ves Nad Medzou 1 Mgr. Hlatká
PhDr. Čurillová
hlatka.cppsnv@gmail.com
curillova.cppsnv@gmail.com
053/4297490
053/4298919
Spišská Nová Ves Z. Nejedlého 2 PhDr. Čurillová
Mgr. Počubayová
curillova.cppsnv@gmail.com
pocubayova.cppsnv@gmail.com
053/4298919
053/4297490
ZŠ sv. Michala Spišské Tomášovce Školská 1 PhDr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy Komenského 6 PhDr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Spišské Vlachy Komenského 6 PhDr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ 1.-4. ročník Spišské Vlachy SNP 13 PhDr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Spišský Hrušov Spišský Hrušov 264 PhDr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
ZŠ 1.-4. ročník Vítkovce Vítkovce 53 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 053/4298919