Meno Pracovná pozícia Telefón E-mail Kancelária
PhDr. Martina Sakmáryová Riaditeľka, sociálna pedagogička 0911 010 226,
053 / 42 973 67
info@cppsnv.eu
sakmaryova.cppsnv@gmail.com
č.208
2.poschodie
Mgr. Gabriela Laučeková Sociálna pedagogička, kariérová poradkyňa,
vedúca oddelenia
053 / 42 975 81 laucekova.cppsnv@gmail.com č.207
2. poschodie
Mgr. Barbora Palková Psychologička, vedúca oddelenia 053 / 42 989 18 palkova.cppsnv@gmail.com č.103
1.poschodie
Mgr. Gabriela Leskovjanská, PhD. Psychologička 053 / 42 973 98 leskovjanska.cppsnv@gmail.com č.209
2.poschodie
PaedDr. Jana Javorská Špeciálna pedagogička 053 / 42 976 85 javorska.cppsnv@gmail.com č.104
1.poschodie
PaedDr. Soňa Šefčíková Špeciálna pedagogička 053 / 42 976 85 sefcikova.cppsnv@gmail.com č.104
1.poschodie
Mgr. Dominika Lacková Psychologička 053 / 42 989 19 lackova.cppsnv@gmail.com č.107
1.poschodie
Mgr. Klaudia Počubayová Psychologička 053 / 42 974 90  pocubayova.cppsnv@gmail.com č.102
1.poschodie
Mgr. Ivana Hlatká Psychologička 053 / 42 974 90 hlatka.cppsnv@gmail.com č.102
1.poschodie
Mgr. Ivana Rousková Psychologička 053 / 42 989 19 rouskova.cppsnv@gmail.com č.101
1.poschodie
Mgr. Lenka Čurillová Psychologička 053 / 42 989 19 curillova.cppsnv@gmail.com č.101
1.poschodie
Mgr. Lucia Kapustová Psychologička 053 / 44 617 40 kapustova.cppsnv@gmail.com č.1
prízemie
Mgr. Richard Vojtas Psychológ, kariérový poradca 053 / 44 617 40 vojtas.cppsnv@gmail.com č.1
prízemie
Lívia Farkašová Sociálna pracovníčka 053 / 44 617 40,
0911 010 223
farkasova.cppsnv@gmail.com č.2
prízemie
Jana Bendžáková Ekonomicko – administratívna pracovníčka 053 / 44 239 81,
0948 535 205
bendzakova.cppsnv@gmail.com č.206
2.poschodie
Martina Pavlíková Personálno – administratívna pracovníčka 053 / 44 239 81 pavlikova.cppsnv@gmail.com č.206
2.poschodie
Centrum poradenstva a prevencie,
elokované pracovisko J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves
Mgr. Zuzana Rochová Špeciálna pedagogička 053 / 44 103 58 rochova.cppsnv@gmail.com
Mgr. Darina Krokusová Špeciálna pedagogička 053 / 44 103 58 krokusova.cppsnv@gmail.com
PhDr. Nikola Samsely Psychologička 053 / 44 103 58 samsely.cppsnv@gmail.com
Mgr. Janka Látková Sociálna pedagogička 053 / 44 103 58 latkova.cppsnv@gmail.com