OBJEDNAŤ SA K NÁM MÔŽETE

  • telefonicky na čísle: 053/44 617 40, 0911 010 223
  • osobne na adrese: CPP, Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves
  • mailom na adrese: info@cppsnv.eu
V čase: Po – Pi 7:30 – 15:30

O odbornú pomoc pri riešení problémov detí a mládeže môže požiadať rodič (zákonný zástupca) alebo plnoletý klient.

O odborné vyšetrenie môže požiadať so súhlasom zákonného zástupcu aj škola, ktorá v tomto prípade vypracuje krátku Pedagogickú charakteristiku alebo vyplní Žiadosť o vyšetrenie.

 

Informácie o náležitostiach, ktoré je potrebné doložiť k vyšetreniu Vám podá príslušný odborný zamestnanec. V prípade, že dieťa už absolvovalo podobné vyšetrenie v inom zariadení (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické), bolo by vhodné priniesť kópiu správy.

AKO NÁS NÁJDETE?

Sídlime na adrese Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves. Zo železničnej stanice alebo autobusovej stanice  pešo je to cca. 16 minút stale rovno po ulici J. Fabiniho.Na kruhovom objazde druhý výjazd na ulicu Levočská. Na konci ulice sa dostanete na ulicu Letná a zabočíte do ľava. Následne sa orientujte podľa čísiel budov. Naša budova ma číslo 66 a je označená slovenským znakom s popisom “Centrum poradenstva a prevencie“

Kontaktujte nás


    Nájdete nás