Materské školy Obec Ulica Kontaktný psychológ E mail Telefónne číslo
Materská škola Arnutovce Arnutovce 11 Mgr.  Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Betlanovce Betlanovce 23 Mgr.  Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Bystrany Bystrany 49 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Bystrany Bystrany 98 Mgr. Rousková  rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Chrasť nad Hornádom Chrasť nad Hornádom 44 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
Materská škola Danišovce Danišovce 21 Mgr.  Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
EP MŠ pri ZŠ Harichovce Staničná 20 Mgr.  Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Hincovce Hincovce 28 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Hnilčík Hnilčík 38 Mgr. Lacková lackova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola I. pri ZŠ Hrabušice Hlavná 369/91 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Iliašovce Iliašovce 155 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
Materská škola Jamník Jamník 185 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Materská škola Kaľava Kaľava 64 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Kolinovce Kolinovce 129 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Krompachy Hlavná 3 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
EP – ZŠ s MŠ (MŠ) Krompachy Robotnícka 3 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
EP – ZŠ s MŠ (MŠ) Krompachy SNP 44 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Letanovce Nábrežná 9 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Lieskovany Lieskovany 50 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
EP – ZŠ s MŠ (MŠ) Markušovce Školská 18 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Matejovce nad Hornádom Matejovce nad Hornádom 97 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
MŠ pri ZŠ Mlynky Biele Vody 266 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Materská škola Odorín Odorín 65 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
MŠ pri ZŠ Olcnava Lúčna 3 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
MŠ pri ZŠ Poráč Poráč 125 Mgr. Lacková lackova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Rudňany 5RPII Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Rudňany Rudňany 89 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Slatvina Slatvina 165/63 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Slovinky Slovinky 591 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Smižany Komenského 1 Mgr. Lacková lackova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Smižany Ružová 1197/9 Mgr. Lacková lackova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Cirkevná materská škola Smižany Smreková 38 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Materská škola Smižany Zelená 773/1 Mgr. Lacková lackova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Spišská Nová Ves E.M.Šoltésovej 27 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cppsnv@gmail.com 053/4297398
Súkromná MŠ Brantia Spišská Nová Ves Ferka Urbánka 20/A Mgr. Hlatká hlatka.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Materská škola Spišská Nová Ves Gorazdova 28 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Materská škola Spišská Nová Ves I. Krasku 3 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cppsnv@gmail.com 053/4297398
Materská škola Spišská Nová Ves J. Hanulu 6 Mgr. Hlatká hlatka.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Materská škola Spišská Nová Ves Komenského 25 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Spišská Nová Ves Lipová 21 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
Materská škola Spišská Nová Ves P. Jilemnického 2 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Materská škola Spišská Nová Ves Rybničná 31 Mgr. Hlatká hlatka.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Materská škola Spišská Nová Ves Tehelná ul. Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cppsnv@gmail.com 053/4297398
Materská škola Spišská Nová Ves Slovenská 14 Mgr. Hlatká hlatka.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Materská škola Spišská Nová Ves Stolárska 2 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Materská škola Spišská Nová Ves Z. Nejedlého 5 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Materská škola  Spišská Nová Ves  S. Tomášika 5 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
Súkromná MŠ Alžbetka Spišská Nová Ves Školská 4 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
Evanjelická materská škola Spišská Nová Ves Štefánikovo námestie 21 Mgr. Lacková lackova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Súkromná MŠ Slniečko Spišská Nová Ves Topoľová 19 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
Materská škola Spišské Tomášovce Školská 1 Mgr. Palková curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Spišské Tomášovce Kostolná 271 Mgr. Palková curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Materská škola Spišský Vlachy SNP 1 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Spišský Hrušov Spišský Hrušov 217 Mgr. Lacková lackova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
MŠ pri ZŠ Teplička Teplička 49 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
Materská škola Vítkovce Vítkovce 20 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Vojkovce Vojkovce 112 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Žehra Žehra 10 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Materská škola Žehra Žehra 48 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224