Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školského zariadenia:
Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves,

 

Všetky informácie nájdete v prílohe

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školského zariadenia, Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves