Stredné školy Obec Ulica Kontaktný psychológ Email Telefónne číslo
Gymnázium Krompachy Lorencova 46 Mgr. Rousková
PhDr. Čurillová
rouskova.cppsnv@gmail.com
curillova.cppsnv@gmail.com
053/4298919
053/4298919
Súkromná spojená škola EDURAM Krompachy Maurerova 55 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
SOŠ drevárska Spišská Nová Ves Filinského 7 PhDr. Čurillová
Mgr. Hlatká
curillova.cppsnv@gmail.com
hlatka.cppsnv@gmail.com
053/4298919
053/4297490
SPŠ technická Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 6 Mgr. Hlatká
Mgr. Počubayová
hlatka.cppsnv@gmail.com
pocubayova.cppsnv@gmail.com
053/4297490
053/4297490
Gymnázium Spišská Nová Ves Javorová 16 Mgr. Leskovjanská, PhD.
Mgr. Palková
leskovjanska.cppsnv@gmail.com
palkova.cppsnv@gmail.com
053/4297398
053/4298918
SOŠ techniky a služieb Spišská Nová Ves Markušovská cesta 4 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cppsnv@gmail.com 053/4297398
Hotelová akadémia Spišská Nová Ves Radničné námestie 1 Mgr. Kapustová
Mgr. Vojtas
kapustova.cppsnv@gmail.com
vojtas.cppsnv@gmail.com
053/4298919
053/4461740
Cirkevné gymnázium Spišská Nová Ves Radničné námestie 8 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves Stojan 1 Mgr. Počubayová
Mgr. Orinčáková
pocubayova.cppsnv@gmail.com
orincakova.cppsnv@gmail.com
053/4297490
053/4461740
Gymnázium Spišská Nová Ves Školská 7 Mgr. Orinčáková
Mgr. Palková
orincakova.cppsnv@gmail.com
palkova.cppsnv@gmail.com
053/4461740
053/4298918