Stredné školy Obec Ulica Kontaktný psychológ E mail Telefónne číslo
Gymnázium Gelnica SNP 1 Mgr. Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
SOŠ techniky a služieb Prakovce Prakovce 282 Mgr. Pisková tana.piskova@gmail.com 0911010224
Gymnázium Krompachy Lorencova 46 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
Súkromná spojená škola EDURAM Krompachy Maurerova 55 PhDr. Tomašková tomaskova.cpppapsnv@gmail.com 0911010225
SOŠ drevárska Spišská Nová Ves Filinského 7 Mgr. Rousková rouskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
SOŠ drevárska Spišská Nová Ves Filinského 7 Mgr. Vojtas vojtas.cpppapsnv@gmail.com 053/4297398
SPŠ technická Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 6 Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
SPŠ technická Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 6 Mgr. Rousková rouskova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Gymnázium Spišská Nová Ves Javorová 16 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Gymnázium Spišská Nová Ves Javorová 16 Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
SOŠ techniky a služieb Spišská Nová Ves Markušovská cesta 4 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com 053/4297581
Hotelová akadémia Spišská Nová Ves Radničné námestie 1 Mgr. Palková palkova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298918
Cirkevné gymnázium Spišská Nová Ves Radničné námestie 8 Mgr. Babejová babejova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves Stojan 1 Mgr. Počubayová pocubayova.cpppapsnv@gmail.com 053/4297490
Gymnázium Spišská Nová Ves Školská 7 Mgr. Lacková lackova.cpppapsnv@gmail.com 053/4298919
Gymnázium Spišská Nová Ves Školská 7 Mgr. Vojtas vojtas.cpppapsnv@gmail.com 053/4297398