Stredné školy Obec Ulica Kontaktný psychológ E mail Telefónne číslo
Gymnázium Krompachy Lorencova 46 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
Súkromná spojená škola EDURAM Krompachy Maurerova 55 Mgr. Rousková rouskova.cppsnv@gmail.com 0911010224
SOŠ drevárska Spišská Nová Ves Filinského 7 Mgr. Hlatká hlatka.cppsnv@gmail.com 053/4297490
SOŠ drevárska Spišská Nová Ves Filinského 7 Mgr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
SPŠ technická Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 6 Mgr. Lacková lackova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
SPŠ technická Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 6 Mgr. Hlatká hlatka.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Gymnázium Spišská Nová Ves Javorová 16 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cppsnv@gmail.com 053/4297398
Gymnázium Spišská Nová Ves Javorová 16 Mgr. Palková palkova.cppsnv@gmail.com 053/4298918
SOŠ techniky a služieb Spišská Nová Ves Markušovská cesta 4 Mgr. Leskovjanská, PhD. leskovjanska.cppsnv@gmail.com 053/4297398
Hotelová akadémia Spišská Nová Ves Radničné námestie 1 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
Cirkevné gymnázium Spišská Nová Ves Radničné námestie 8 Mgr. Kapustová kapustova.cppsnv@gmail.com 053/4461740
SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves Stojan 1 Mgr. Počubayová pocubayova.cppsnv@gmail.com 053/4297490
Gymnázium Spišská Nová Ves Školská 7 Mgr. Lacková lackova.cppsnv@gmail.com 053/4298919
Gymnázium Spišská Nová Ves Školská 7 Mgr. Čurillová curillova.cppsnv@gmail.com 053/4298919