preloder
Top

Aktuality

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  
Pracovné stretnutie odborných zamestnancov škôl okresu Spišská Nová Ves
 • 30. 05. 2023
 • 0
 • 0
Pozývame odborných zamestnancov škôl okresu Spišská Nová Ves  na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 08.06.2023 (štvrtok) o 8:30 hod.... Čítať viac
meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  
Pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves
 • 16. 05. 2023
 • 0
 • 0
Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves  na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa... Čítať viac
meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  
Pracovné stretnutie riaditeliek a riaditeľov materských škôl okresu Spišská Nová Ves
 • 18. 04. 2023
 • 0
 • 0
Pozývame riaditeľky a riaditeľov materských škôl okresu Spišská Nová Ves na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.4.2023 (štvrtok) o... Čítať viac

Hlavnou náplňou centra je:

 • Komplexná psychologická, špeciálno-pedagogická a sociálno-pedagogická starostlivosť

 • Poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania

 • Identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu

 • Preventívna starostlivosť a pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických javov

 • Poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania

 • Spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Spišská Nová Ves

 • Poskytuje bezplatnú starostlivosť deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom.