post-it-note

Aktuálny oznam

Vážení klienti, vážení spolupracovníci a vážená široká verejnosť dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 1. januára 2023 sa mení názov nášho zariadenia na „Centrum poradenstva a prevencie (skratka CPP)“.

Ide o výsledok transformácie systému poradenstva a prevencie na Slovensku, ktorého súčasťou je aj zlúčenie s doterajším Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole na J. Fabiniho ulici č. 3 Spišská Nová Ves.

CPP Spišská Nová Ves od 1.1.2023 poskytuje odbornú starostlivosť všetkým deťom vrátane detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením a detí/žiakov so zdravotným postihnutím od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Korešpondenčná adresa od 1.1.2023:

Centrum poradenstva a prevencie
Letná 66
052 01 Spišská Nová Ves

Category:Aktuality