post-it-note
  

Aktuálny oznam

Vážení klienti, vážení spolupracovníci a vážená široká verejnosť dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 1. januára 2023 sa mení názov nášho zariadenia na „Centrum poradenstva a prevencie (skratka CPP)“.

Ide o výsledok transformácie systému poradenstva a prevencie na Slovensku, ktorého súčasťou je aj zlúčenie s doterajším Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole na J. Fabiniho ulici č. 3 Spišská Nová Ves.

CPP Spišská Nová Ves od 1.1.2023 poskytuje odbornú starostlivosť všetkým deťom vrátane detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením a detí/žiakov so zdravotným postihnutím od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Korešpondenčná adresa od 1.1.2023:

Centrum poradenstva a prevencie
Letná 66
052 01 Spišská Nová Ves

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie školských psychológov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica

Pozývame školských psychológov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 

7. novembra 2022 (pondelok) o 13:00 hod. v CPPPaP, Letná 66 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie (školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní) základných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica

Pozývame koordinátorov prevencie (školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní) základných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2022 (štvrtok) o 8:30 hod. v malej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2022 (utorok) o 8:30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

meeting-tipps-erfolgreich-1200×630
  

Pracovné stretnutie sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica

Pozývame sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 4.10.2022 (utorok) o 8:30 hod. v malej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1 v Spišskej Novej Vsi.

Pozvánka na stretnutie

ukrajina
  

POMOC UKRAJINE

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , dáva do pozornosti materiály, ktoré prevenčne upozorňujú na obchodovanie s ľuďmi.

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – SK

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi – UA

Materiál Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ohrozenia detí súvisiacich s migráciou na Slovensku)

 

Komunikačné kartičky pre deti a ľudí so zdravotným znevýhodnením – pre využitie v teréne nájdete na:
https://www.rpsp.eu/publikacie/

alebo

http://www.rpsp.eu/wp-content/uploads/2022/03/karticky_2.pdf

  • k dispozícii je web stránka : www.ua.gov.sk so základnými informáciami pre cudzincov (azyl, zamestnanie, OSĽ), s dôležitými informáciami pre utečencov UA
  • www.pomocpreukrajinu.sk  (možnosti ubytovania)
  • k dispozícii je NLP 0800 800 818, zabezpečená komunikácia v UA jazyku, prevádzku zabezpečuje SKCH, t.j. teda odborníci v oblasti pomoci a podpory OSĽ

 

3
  

Vzhľadom k aktuálnej situácii na Ukrajine citlivo vnímame, že je potrebné vytvoriť bezpečnú atmosféru pre komunikáciu a kontakt.

V tejto súvislosti sme k dispozícii deťom, žiakom, učiteľom a rodičom v krízových situáciách.
V prípade, že vás táto situácia zasiahla, alebo ak máte otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie alebo sa potrebujete poradiť o tom, ako hovoriť o súčasných udalostiach s deťmi neváhajte nás kontaktovať.
Budeme vďační, ak sprostredkujete náš kontakt vašim blízkym, ktorí by to mohli potrebovať.

SME TU PRE VÁS.

Môžete nás kontaktovať na našich telefónnych číslach a sme k dispozícii na tel. čísle: 0911 010 223 a emailových adresách.

Do pozornosti dávame linky pomoci:
Linka pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)
www.krizovalinkapomoci.sk 0800 500 333
Linka detskej dôvery 0907 401 749
Linka detskej istoty 116 111
www.ipcko.sk

Sledujte aj podstránky VÚDPaP a MŠVVaŠ:
VÚDPAP – krízová intervencia
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva – Facebook
Psychologický manuál k vojne na Ukrajine

CDMSI-BU online meeting
  

Online pracovné stretnutie sociálnych pedagógov

Pozývame sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 16.02.2022 (streda) o 10:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

Pozvánka na stretnutie

CDMSI-BU online meeting
  

Online pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 15.02.2022 (utorok) o 9:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

Pozvánka na stretnutie

bg-07.jpg
  

Online Burza stredných škôl 2022

Pozývame Vás na online Burzu stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica,
ktorú sme zorganizovali v spolupráci so strednými školami.

Online Burza je dostupná na tomto linku: