podmienky-vstupu

Podmienky vstupu do CPPPaP Spišská Nová Ves od 29.4.2021

Milí rodičia, od 29.4.2021 vstúpila do platnosti Vyhláška hlavného hygienika č. 197, ktorá upravuje podmienky vstupu do nášho zariadenia:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf

Category:Aktuality