dolezite-info

Dôležité informácie o obnovení prevádzky

Vážení rodičia, klienti, pedagógovia,

aktuálne má naše centrum obnovenú prevádzku v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti. Prosíme vás, aby ste si individuálne vyšetrenie alebo poradenstvo dohodli vopred telefonicky alebo emailom.

Podmienky vstupu do CPPPaP
  • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
  • dieťa/žiak MŠ a prvého stupňa ZŠ,
  • žiak druhého stupňa ZŠ a starší, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (klienti nad 10 rok a sprevádzajúce osoby do 65 rokov)
  • osoba, ktorá sa preukáže dokladom o výnimke v zmysle §1, ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
  • s použitím respirátora, u detí do 10 rokov prekrytím dýchacích ciest rúškom

 

Naďalej z dôvodu ochrany života a zdravia Vás, Vašich detí i našich odborných zamestnancov, pri poskytovaní odborných činností dodržiavame protiepidemiologické opatrenia, v súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR.

Category:Aktuality