blog-online-pracovne-stretnutie-1

Online pracovné stretnutie koordinátorov prevencie

Pozývame koordinátorov prevencie základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 10.11.2021 (streda) o 08:30 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

Pozvánka na stretnutie

Category:Aktuality