blog-online-pracovne-stretnutie-3

Online pracovné stretnutie a odborný seminár pre výchovných a kariérových poradcov

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie spojené s odborným seminárom,

ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2021 (štvrtok) o 9:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

Pozvánka na stretnutie

Category:Aktuality