blog-online-pracovne-stretnutie-2

Online pracovné stretnutie a odborný seminár pre koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov

Pozývame koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie spojené s odborným seminárom,

ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2021 (utorok) o 9:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

Pozvánka na stretnutie

Category:Aktuality