blog-07

Online pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov


Pozývame výchovných a kariérových poradcov
základných a stredných škôl
okresu Spišská Nová Ves a Gelnica
na online pracovné stretnutie

dňa 09. decembra 2020 (streda) o 9:00 hod.
prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Category:Aktuality