Besedy

Názvy besied ZŠ

  1. Ako sa racionálne učiť – pre žiakov 5.-9. ročníka
  2. Prevencia šikanovania – pre žiakov 5.-9. ročníka
  3. Prevencia kyberšikanovania – pre žiakov 5.-9. ročníka
  4. Postoje k drogám – pre žiakov 5.-9. ročníka
  5. Vzťahy medzi tínedžermi – pre žiakov 9. ročníka

Názvy besied SŠ

  1. Postoje k drogám
  2. Ako sa racionálne učiť
  3. Kyberšikanovanie
  4. Obchodovanie s ľuďmi