blog-online-pracovne-stretnutie-3
  

Online pracovné stretnutie a odborný seminár pre výchovných a kariérových poradcov

Pozývame výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie spojené s odborným seminárom,

ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2021 (štvrtok) o 9:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

Pozvánka na stretnutie

blog-online-pracovne-stretnutie-2
  

Online pracovné stretnutie a odborný seminár pre koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov

Pozývame koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie spojené s odborným seminárom,

ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2021 (utorok) o 9:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

Pozvánka na stretnutie

blog-online-pracovne-stretnutie-1
  

Online pracovné stretnutie sociálnych pedagógov

Pozývame sociálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica na online pracovné stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 19.5.2021 (streda) o 9:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

Pozvánka na stretnutie

podmienky-vstupu
  

Podmienky vstupu do CPPPaP Spišská Nová Ves od 29.4.2021

Milí rodičia, od 29.4.2021 vstúpila do platnosti Vyhláška hlavného hygienika č. 197, ktorá upravuje podmienky vstupu do nášho zariadenia:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf

dolezite-info
  

Dôležité informácie o obnovení prevádzky

Vážení rodičia, klienti, pedagógovia,

aktuálne má naše centrum obnovenú prevádzku v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti. Prosíme vás, aby ste si individuálne vyšetrenie alebo poradenstvo dohodli vopred telefonicky alebo emailom.

Podmienky vstupu do CPPPaP
 • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • dieťa/žiak MŠ a prvého stupňa ZŠ,
 • žiak druhého stupňa ZŠ a starší, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (klienti nad 10 rok a sprevádzajúce osoby do 65 rokov)
 • osoba, ktorá sa preukáže dokladom o výnimke v zmysle §1, ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
 • s použitím respirátora, u detí do 10 rokov prekrytím dýchacích ciest rúškom

 

Naďalej z dôvodu ochrany života a zdravia Vás, Vašich detí i našich odborných zamestnancov, pri poskytovaní odborných činností dodržiavame protiepidemiologické opatrenia, v súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR.

bg-07.jpg
  

Online Burza stredných škôl 2021

Pozývame Vás na online Burzu stredných škôl okresov Spišská Nová Ves a Gelnica,
ktorú sme zorganizovali v spolupráci so strednými školami a IT firmou K_CORP.

Online Burza je dostupná na tomto linku:

blog-07
  

Online pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov


Pozývame výchovných a kariérových poradcov
základných a stredných škôl
okresu Spišská Nová Ves a Gelnica
na online pracovné stretnutie

dňa 09. decembra 2020 (streda) o 9:00 hod.
prostredníctvom aplikácie ZOOM.

event-06
  

Online pracovné stretnutie školských psychológov

Pozývame školských psychológov základných a stredných škôl
okresu Spišská Nová Ves a Gelnica
na online pracovné stretnutie

dňa 25. novembra 2020 (streda) o 9:00 hod.
prostredníctvom aplikácie ZOOM.

zapis-deti-do-skoly
  

Zápis do 1. ročníka a posúdenie školskej spôsobilosti

Informácie pre rodičov

Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši vek 6 rokov, musí byť do školy zapísané. V tomto školskom roku, vzhľadom k mimoriadnej situácii a opatreniam týkajúcich sa prevencie pred šírením infekcie COVID – 19 bude zápis prebiehať za iných podmienok, než zvyčajne.

 • Na zápis príde rodič do školy sám, bez dieťaťa. Zápis prvákov bude prebiehať v čase od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 (konkrétne termíny určí zriaďovateľ ZŠ).
 • Na zápis musí prísť zákonný zástupca dieťaťa aj vtedy, keď predpokladá, že dieťa bude mať odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Dieťa síce zapíše do ZŠ, ale zároveň požiada o odklad začiatku plnenia školskej dochádzky.
 • Súčasťou žiadosti o odklad býva štandardne odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP). Je však mimoriadna situácia a tieto odporúčania sa pri zápise nebudú vyžadovať. Odporúčania však musí doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • Posúdenie odkladu školskej spôsobilosti môže byť realizované iba osobne a výlučne individuálnou formou v zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP). To bude možné až po ukončení mimoriadnych opatrení, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Z dôvodu posúdenia školskej zrelosti môžu zákonní zástupcovia svoje dieťa do CPPPaP Spišská Nová Ves objednať:

 1. emailom na adrese: majercakova.cpppapsnv@gmail.com
 2. v čase od 7,30 do 15,30 telefonicky na čísle 053/ 446 17 40, príp. 0911 010 223

CPPPaP  Spišská Nová Ves si vytvorí databázu rodičov, ktorí nás kontaktovali v otázke posúdenia školskej spôsobilosti a po obnovení prevádzky zariadenia sa im ozve a dieťa vyšetrí.